Thông tin chung


GIỚI THIỆU

ÔN TẬP

CÁC CUỘC THI

Trang HANU e-Learning của Trường Đại học Hà Nội bao gồm các khóa học, các nội dung tập huấn, về ứng dụng CNTT vào giáo dục, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ trực tuyến, kỹ năng sử dụng các công cụ phần mềm trong soạn bài, quản lý lớp học, đánh giá người học, nghiên cứu.  Trang cũng là nơi đăng các nội dung ôn tập kiến thức; tổ chức thảo luận về phương pháp giảng dạy/học tập; về việc triển khai học tập điện tử và ứng dụng CNTT trong giảng dạy, học tập; trao đổi kinh nghiệm học ngoại ngữ, học môn chung, học chuyên ngành... Trang cũng định hướng tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học viên, sinh viên Trường Đại học Hà Nội thông qua việc tổ chức các cuộc thi: "Ôn tập tốt nghiệp tiếng Anh phổ thông", "Sáng mãi niềm tin", "Ngày hội bầu cử",...

Truy cập:
Cuộc thi Sinh viên HANU tìm hiểu về ngày hội bầu cử toàn dân

Sách hướng dẫn làm tiểu mục đề thi năng lực ngoại ngữ

Ôn thi tốt nghiệp môn tiếng Anh phổ thông
Cuộc thi Sáng mãi niềm tin - năm 2021

Cuộc thi Sáng mãi niềm tin - năm 2020